Сертификати

Агенцията ни е сертифицирана по гръцките държавни стандарти ELOT ΕΝ ISO 9001:2008 и ELOT ΕΝ 15038. Тези сертификати ни дават конкурентно предимство не само на гръцкия пазар, но и световния, тъй като те сертифицират Системата за управление на качеството, която се използва, както и високото качество на доставяните услуги.