Сертификати

Агенцията ни е сертифицирана по гръцките държавни стандарти ELOT ΕΝ ISO 9001:2015 и ELOT ΕΝ 17100:2015. Тези сертификати ни дават конкурентно предимство не само на гръцкия пазар, но и световния, тъй като те сертифицират Системата за управление на качеството, която се използва, както и високото качество на доставяните услуги.

Certificate EN ISO 9001-2015 prev

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

Certificate EN ISO 17100-2015

ISO 17100:2015

Български