Ο χώρος μας

Το μεταφραστικό γραφείο Γαβριήλ Τσαλιγόπουλος στεγάζεται σε ένα μοντέρνο χώρο στη Θεσσαλονίκη, που διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την κάλυψη όλων των αναγκών λειτουργίας του.