Πιστοποιήσεις

Το γραφείο μας είναι πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17100:2015. Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις παρέχουν στο γραφείο μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά εργασίας, καθώς πιστοποιούν το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που εφαρμόζεται, καθώς και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Certificate EN ISO 9001-2015 prev

ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

Certificate EN ISO 17100-2015

ISO 17100:2015

Ελληνικα