Сертификати

Наша агенција има сертификат ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 и ΕΛΟΤ ΕΝ 15038.Одређени сертификати дају нашој агенцији предност како на грчком, тако и на међународном тржишту, пошто уверавају о Систему Управљања и Квалитета, као и о виском квалитету пружених услуга.